Projekty Budowlane

 

Firma BalKon zajmuje się sporządzaniem kompletnych dokumentacji technicznych w branży konstrukcyjnej (konstrukcje stalowe, żelbetowe, drewniane i murowane).

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze.

Przedmiotem naszych opracowań są:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego (budynki wielorodzinne i jednorodzinne),
 • budynki usługowe,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty przemysłowo-handlowe,
 • obiekty inżynierskie,
 • adaptacje projektów typowych budynków mieszkalnych,
 • analizy techniczne i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.

Świadczymy także usługi w zakresie:

 • doradztwa technicznego związanego z istniejącymi obiektami budowlanymi w perspektywie
 • planowanych modernizacji,
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • jednorazowych wizyt na obiektach budowlanych, w celu weryfikacji poprawności wykonania robót
 • budowlanych.

         Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  www.balkon.biz.pl

          Zapraszamy do współpracy !!!